9,3
1.940 beoordelingen
zonnepanelengoes

Erkend Duurzaam Plus

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat vinden wij belangrijk!

Toyota streeft wereldwijd ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid na. Deze zes ‘challenges’ zijn vastgelegd in de langetermijnplanning Toyota Environmental Challenge 2050. Een belangrijk doel dat nu in Nederland behaald is, is de groepscertificering Erkend Duurzaam Plus voor de gehele Toyota en Lexus dealerorganisatie, hét duurzaamheidskenmerk voor de mobiliteitsbranche.

erkendduurzaam
led erlichting
Hoe wij onze challenge waarmaken:
  • Zonnepanelen

  • Ledverlichting

  • ' Groen' wagenpark, door inzet van Hybride auto's als vervangend vervoer